Informasjon fra Volapük
Litteratur- og Kulturforum


JANUAR x9 9
 

Logo: Jan Granlie

Animation: Volapük design


Besøksadresse:
Lövenskioldsgate 10
- trikk 12 el. 15 til Elisenberg

 

Tlf.: 47 09 66 09
e-post: volapuk@broadpark.no

Volapük Litteratur- og kulturforum er en ikkekommersiell, upolitisk og idealistisk stiftelse som ble grunnlagt sommeren 1990. Vår hovedhensikt er å hjelpe frem kunstnere og kunst - og kulturprosjekter innen alle
uttrykksformer. Øker kunsten og kulturens stilling og kvalitet mener vi dette vil bidra til å styrke det humanistiske nivå i samfunnet.
 
 

 
Kort historikk

Volapük har arrangert en rekke festivaler innen teater, litteratur og musikk. Faste månedlige multikulturelle søndagsarrangementer og konserter, i tillegg til bl.a. skrivekurs og antolologiutgivelser. 
Vi har hatt samarbeid med flere større norske og nordiske kunstorganisasjoner, drevet utstrakt kulturformidling og gjennomført en rekke utvekslingsprosjekter internasjonalt og i Norge.

 

Volapük multi - kulturell kveld

Siste søndag hver måned vil du møte uetablerte og etablerte kunstnere innen uttrykksformer som litteratur, akustisk- og akustisk- elektrisk musikk, dans, performance, foredrag, teater, film, utstilling mm.
Unntakene er juni og juli da det er arrangementspause.
JuleVolapük faller på siste søndag før julaften..
 
 

Volapük Konsert

På disse kveldene kan du oppleve musikk i mange sjangere og formater.
 
 

Volapük eXtra

Disse arrangementene ligger ikke inne i vår årsplan og er overraskelses arrangementer. Disse kan inneholde f.eks teaterproduksjoner, filmkvelder, konserter o.s.v. Informasjon om disse annonseres på vanlig måte. Eller se internett!
 
 


Vår, Høst og Vinter festivaler 

Disse festivalene skal presentere høydepunktene fra Volapüks arrangementer. Her kan du oppleve nye spennende kunst og kunstprosjekter innen de fleste kunstneriske uttrykksformer. Noen av festivalene kan ha hovedvekt på f.eks. teater, poesi, nordisk forfatterfestival, musikk osv.
I alt har Volapük har arrangert mer enn 14 festivaler.
 

Filmfestivalen " Den tredje vei "

I 1998 startet Volapük kortfilmfestivalen Den Tredje Vei. 
Festivalen ønsker å profilere undergrunn -  avantgarde -  og trashfilm. Festivalen avholdes en gang pr. År I siste helg av oktober.
Det deles ut priser for kategoriene, beste film uansett genre,  beste eksperimentelle film, beste mainstream film og beste trash film. 
Prisene utdeles av en uavhengig profesjonell jury. Dette er Oslos eneste undrground film festival.
 

Hvem kan opptre på Volapük

Volapük er et kultur forum for ALLE som driver med et eller annet innen kunst - og kultur. 
Våre scener står til disposisjon for alle som lager en eller annen form for original  materiale. Eller I sjeldne tilfeller åpner vi får tolkninger av andres materiale.
Når det gjelder originalt materiale kan alle opptre uten forhåndsensur. Det eneste unntaket er festivalene, som kunstnere kan levere f.eks. vi spesialinviterer til.
Har du lyst til å opptre ta kontakt.
 

Hvordan opptre på Volapük

For å opptre kan man ringe Volapüks kontor i Kruses gt. 7 på 22 43 67 30, fylle ut påmeldingsskjema som er utlagt I kafeen under arrangementer  eller via E-post.
volapuk.litt@os.telia.no
For opptreden, utstilling under en festival send inn demo eller foto til Volapüks postboksadresse.
 

Antologi

Volapük har utgitt to debutant antologier - "Stemmer i ett hus" I og II- i samarbeid med Aschehoug forlag, mai 1993 og mai 1996. Disse er å finne på alle landets biblioteker.

Volapüks tredje antologi er under utarbeidelse. Denne er ventet utgitt høsten 1999 på Solum forlag.
 

Kulturformidling

Vi har et artist - og kulturkontaktarkiv bestående av artister og kunstnere som har opptrådt på Volapük.
Vi formidler til bl.a. arrangører av konserter, kulturfestivaler, utstillinger, private arrangementer og teater.

For å styrke Volapüks økonomi har vi bestemt å innføre et behovsprøvet gebyr på disse tjenestene. Minstesats ligger på 100 kr pr. formidling.

Registrering i Volapüks artistarkiv og kobling mellom kunstnere er gratis, f.eks. fra skuespiller til skuespiller til regissør. Musiker til musiker til danser til koreograf.

Lesegruppe

Volapüks har en lesegruppe som møtes en gang i uken . I denne gruppen møtes etablerte og uetablerte forfattere for å lese, kritisere og gi råd til hverandres manuskripter. 
For å være med i denne gruppen må det sendes inn inntil ti sider tekst for vurdering. 
Volapük er også behjelpelig med å formidle kontakt for oppstart av lesegrupper.

Medarbeidere

Volapük består av en rekke personer tilknyttet på et idealistisk grunnlag innen mange ekspertise felt; Plakatkunst, teknikk lyd og lys,
kafé drift, scenografi, vaskehjelp etc. Har du lyst til å jobbe, har prosjekter du vil ha gjennomført - TA KONTAKT på tel: 22 43 67 30

Økonomi:

De fleste av Volapüks aktiviteter finansieres ved inntektene fra arrangementene, hvorav 50% går til drift og 50% til Prosjekt Krusesgates oppusning av husene. Vi søker kontinuerlig om støtte fra stat, kommune og private fond.

Volapüks medlemmer og venner:

Volapük medlemsskap som innebærer redusert inngangspris ved arrangementer og infobrosjyre om våre aktiviteter i posten, i tillegg til at man gjennom dette er med på å støtte Volapük økonomisk. 
Ordinært medlemsskap koster 200 Kr. per år. Ønsker du et støttemedlemsskap koster dette 400 Kr. per år. Da får du i tillegg tilsendt program for hvert enkelt arrangement.

 

PS! Donasjoner av alle slag tas velvillig imot; økonomisk støtte, kontorutstyr, møbler, bøker til vårt bibliotek etc..
 
 
 

Spørsmål?

volapuk@broadpark.no